Het verhaal achter Avontureluur Kinderopvang

‘Linda van Sambeeck’

Zelf ben ik opgegroeid op een aardappelboerderij. Ik was altijd buiten te vinden; hutten bouwen, spelen op de grote zandberg en lekker vies worden! Wat heb ik fijne herinneringen aan deze tijd!

Avontureluur kinderopvang is een droom die uitkomt!

Al heel wat jaren spookte het door mijn hoofd om een eigen kinderopvang op te zetten. Na mijn opleiding Pedagogisch medewerker ben ik werkzaam geweest bij verschillende kinderopvang organisaties. Waarvan zeven jaar bij een agrarische kinderopvang. In 2018 dacht ik bij mezelf, we gaan er gewoon voor, dit wil ik de kinderen in Hoogeloon ook kunnen bieden.

Na een zoektocht hebben Teun, mijn vriend, en ik samen met zijn broer en vrouw de woonboerderij aangekocht aan de Breestraat. Een fantastische locatie, we genieten elke dag van deze mooie plek. We zijn een aantal jaren bezig geweest met de voorbereidingen van Avontureluur kinderopvang. Samen met de werkgroep kinderopvang hebben we een enquête opgezet om de vraag naar kinderopvang in kaart te brengen. Zelf heb ik mijn diploma voor Pedagogisch coach en beleidsmedewerker behaald en heb ik onze missie, visie en het pedagogisch beleidsplan uitgewerkt. Na de bestemmingsplanwijziging zijn we begonnen met de bouw van Avontureluur kinderopvang.

In het voorjaar van 2022 zijn onze deuren geopend, ik kijk er naar uit om de kinderen uit Hoogeloon en omgeving een fijne dag te bezorgen waarbij ze lekker zichzelf mogen zijn, vies mogen worden en mogen leren vanuit hun eigen ervaringen.

Hopelijk tot ziens!

Ons team

Aandacht voor de ontwikkeling van het kind, veiligheid en rust, betrokkenheid en enthousiasme van de medewerksters en een open communicatie met ouders en kinderen. Dat is waar wij voor staan.

Oudercommissie

Bij Avontureluur kinderopvang zullen we gaan werken met een oudercommissie. Heb jij je kind al ingeschreven en spreken de volgende dingen je aan?

  • Betrokken worden bij belangrijke besluiten van Avontureluur
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, werkwijze en keuzes
  • Het leveren van een bijdrage aan de organisatie door het organiseren van activiteiten
  • Een vertrouwelijk aanspreekpunt zijn voor ouders.

Dan is de oudercommissie misschien wel iets voor jou, stuur een mail naar info@avontureluurkinderopvang.nl voor meer informatie.