Inschrijven

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Tarieven

Het maximaal te vergoeden uurtarief voor ouders met kinderen in de dagopvang, is € 10,25 per kind per uur in 2024. Voor de buitenschoolse opvang is dit € 9,12 per kind per uur in 2023. Klik hier om te berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag jullie terug kunnen krijgen.

LRK KDV: 326732706
LRK BSO: 310849962

Openingstijden

KDV (kinderopvang) 7.00-18.00 uur
Peuteropvang 7.00-12.30 uur 
VSO (voorschoolse opvang) vanaf 7.00 uur
BSO (buitenschoolse opvang) tot 18.00 uur 

Ontevreden of een klacht?

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen.
In het geval dat er een situatie ontstaat waarover je niet tevreden bent,  er suggesties zijn of dingen die we kunnen verbeteren, stellen wij het zeer op prijs als je hierover met ons communiceert. Wij zien dat als een vorm van advies over onze dienstverlening. Klachtbehandeling draagt dan bij aan verbetering van onze kwaliteit. Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenbehandeling lees je in onze klachtenregeling.


Onze organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie. In het geval dat we een klacht samen niet opgelost kunnen krijgen, dan worden zij ingeschakeld. Deze stichting zal de klacht onpartijdig en deskundig beoordelen.

Klik hier om naar de website van de Geschillencommissie te gaan.