Missie

De kinderen uit Hoogeloon en omgeving in een vertrouwde en huiselijke omgeving laten ontwikkelen in hun eigen tempo. De verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren door de kinderen zelf te laten ervaren.

Deze missie willen we op de volgende manier volbrengen. De opvang bieden we aan in een landelijke omgeving, met een dierenwei en moestuin. We creëren een huiselijke sfeer met veel rust en regelmaat. Spelenderwijs stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het team van deskundige pedagogische medewerkers biedt de kinderen een optimale begeleiding.  

Visie

Aandacht voor de ontwikkeling van het kind

Bij Avontureluur kinderopvang mogen de kinderen zichzelf in hun eigen tempo ontwikkelen. Zoals Emmi Pikler (2015-2018) schrijft: Het voordeel van het eigen initiatief en tempo te kunnen volgen, is dat het kind een bepaald stadium bereikt of een nieuwe vaardigheid leert, als het er werkelijk aan toe is. Plezier in bewegen en plezier in leren vanuit eigen initiatief. Deze manier van ‘te leren leren’, speelt een blijvende rol in het latere leven van de mens.’ We zullen de ontwikkeling en belevingswereld van het kind volgen en hierop aan sluiten. Maar we vinden het vooral belangrijk dat kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn. De kinderen staan centraal en we gaan uit van een positieve benadering van het kind.  

Veiligheid en rust

We bieden de kinderen dagelijks een uitdagende binnen en buitenruimte aan waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen elke dag dezelfde structuur aan bieden, zo creëren we veiligheid en rust. In een goede structuur is er een balans tussen duidelijkheid van de pedagogisch medewerker aan de ene kant en ruimte voor eigen initiatieven van de kinderen aan de andere kant zegt Blauwhoff (2016). Er wordt met rustige kleuren en materialen gewerkt in de inrichting. Geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia: ‘De inrichting van de groepsruimte moet erop gericht zijn dat kinderen zich veilig voelen en ongestoord kunnen spelen’. 

Betrokken en enthousiaste medewerkers

Avontureluur hecht veel waarde aan continuïteit van pedagogische medewerkers. We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen hechten aan vaste pedagogisch medewerkers. ‘Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind en is essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling’ schrijft Drs. de Vos (2005). De houding van de pedagogisch medewerkers is er één van betrokkenheid, enthousiasme en warmte naar de kinderen toe. 

Open communicatie met ouders en kinderen

Een open houding en goede communicatie zijn zeer belangrijk in de samenwerking met ouders en verzorgers. Op verschillende manieren informeren wij ouders tijdens de opvangperiode over de ontwikkelingen van het kind en houden wij ouders op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen de kinderopvang. Dit doen we door het doorsturen van foto’s, het schrijven van een schriftje (tot 1 jaar) en een jaarlijks gesprek over de ontwikkeling van het kind.